8 พฤษภาคม 2013 ยูดาน้องชาย…

ยูดา ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ และเป็นน้องชายของยากอบ
เรียน… คนทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงเรียกไว้ …

ถอดความจาก ยูดา 1

Daily2013_5_8-1เมื่อพระเยซูทรงเริ่มราชกิจของพระองค์แรก ๆ นั้น

น้อง ๆ ของพระองค์ก็แปลกใจ  และไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นกับตา

พวกเขาเติบโตมากับพระองค์  เรียกพี่เยซูมาโดยตลอด

คนที่ตระหนักในใจ และรู้ชัดว่า พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าคือ มารีย์

แต่น้อง ๆ  หาได้รู้เรื่องนี้อย่างชัดเจนเหมือนมารีย์ไม่ ….

ในเวลาต่อมา พวกเขาจึงได้รับพระองค์

และพระเยซูเองก็ทรงปรากฏกับพวกเขาหลังจากที่พระองค์คืนพระชนม์แล้ว

Daily2013_5_8-2

 

ยากอบได้เขียนหนังสือยากอบ  และยูดาน้องชายอีกคนได้เขียนหนังสือยูดา

เขาบอกชัดว่า ตนเองเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์

คำอวยพรตอนจบจดหมาย ทำให้เรารู้ว่า เขาคิดอย่างไรกับพระเยซู

 พระผู้ช่วยให้รอดของเรา…พระเยซูคริสต์  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน และในอนาคตต่อไปเป็นนิตย์