8 พฤษภาคม 2017 ถ้ำใหม่

ในสวนนั้น มีถ้ำใหม่ที่ยังไม่เคยวางศพใครมาก่อน  

ถอดความจาก ยอห์น 19:41 john-19-41-42-Daily2017_5_8