9 กรกฎาคม 2018 สะบัดผง

หาเขาไม่ต้อนรับ เมื่อออกจากเมือง

ก็ให้สะบัดฝุ่นออกจากเท้า เพื่อเป็นพยานกล่าวโทษเขา

ถอดความจาก ลูกา 9:5-6

MobileLuke9-5-6