9 พฤษภาคม 2017 พระศพหาย!

ก้อนหินถูกเคลื่อนออกจากปากถ้ำ

ถอดความจาก ยอห์น 20:1
john-20-1-2-Daily2017_5_9