9 เมษายน 2017 ไม่พลาดแน่

พระเจ้าประทานที่กว้างให้กับย่างเท้าของฉัน

เท้าของฉันจึงไม่พลาด

ถอดความจาก 2 ซามูเอล 22:37

 

Screen Shot 2017-04-09 at 9.02.35 AM