15 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

 เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงยิ่งใหญ่

ถอดความจาก อิสยาห์ 12:6

holyre-is-12-5-6

 

เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น

จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงทำราชกิจดีเลิศจงให้รู้เรื่องนี้ทั่วกันทั้งแผ่นดินโลก ผู้อาศัยในเมืองศิโยนเอ๋ย จงร้องและตะโกนออกมา เพราะองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้ทรงอยู่ท่ามกลางท่าน ทรงยิ่งใหญ่ ถอดความจาก อิสยาห์ 12:5-6

คนของพระเจ้าถูกเรียกให้สรรเสริญพระเจ้า เพราะราชกิจอันดีเลิศของพระองค์ มีพระองค์ เท่านั้นที่สมควรแก่การสรรเสริญ เมื่อพระเจ้า ยิ่งใหญ่ เราไม่นิ่งเงียบ แต่เราจะร้องตะโกนให้ คนได้รู้ว่า พระองค์ผู้บริสุทธิ์นั้น ทรงยิ่งใหญ่นัก ผู้อาศัยในเมืองศิโยน มีความหมายถึงคนที่เชื่อ วางใจในพระเจ้าทุกคน นั่นคือเราด้วย

14 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

พวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พวกเขาหันหลังให้พระองค์

ถอดความจาก อิสยาห์ 1:4

holy-is-1-4

 

โอ้..ชาติที่บาปหนา ชาติที่แบกภาระหนัก ของความชั่ว เชื้อสายเลวทราม ลูกที่เสื่อมเสีย พวกเขาละทิ้งพระยาห์เวห์ พวกเขาดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พวกเขาหันหลังให้พระองค์ ถอดความจาก อิสยาห์ 1:4

บาปหนา เป็นคำที่อิสยาห์ใช้อธิบายสภาพของ คนอิสราเอลในสมัยของเขา เป็นคำร้องออกมา อย่างเจ็บปวดเมื่อเขาเห็นลักษณะนิสัยของคน อิสราเอลทั้งปวง พวกเขามีสภาพตรงกันข้าม กับองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลซึ่งปรากฏในหนังสือ อิสยาห์นี้ 25 ครั้ง และไม่ค่อยมีอยู่ในหนังสือเล่ม อื่น ๆ เลย สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของอิสยาห์ เมื่อเขียนหนังสือเล่มนี้

3 กุมภาพันธ์ 2019 พระนาม”ยาห์เวห์”

เรา เราเองคือยาห์เวห์

และนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด

ถอดความจาก อิสยาห์ 43:11

NamesofGod-Feb0319Is43-10

 

ถ้าจะอ่านเรื่องของพระนามพระเจ้า ให้ย้อนกลับไปดูได้ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา

สรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม
เราจับมือเจ้า และปกป้องเจ้า
เราให้เจ้าเป็นพันธสัญญาแก่มนุษยชาติ
เป็นความสว่างแก่ประชาชาติ

ถอดความจากอิสยาห์ 42:6

22-23-Isaiah-Thai

 

บทสรุปย่อ อิสยาห์ ตอน 2

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

สรุปย่ออิสยาห์ ตอน 1

 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “มา เรามาตกลงกัน

แม้บาปของเจ้าเป็นสีแดงเข้ม ก็จะขาวสะอาดเหมือนหิมะ”

ถุอดความจาก อิสยาห์ 1:18

22-23-Isaiah-Thai

 บทสรุปย่อ อิสยาห์ ตอน1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดูยูทูบที่

 

 

 

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting

บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

ขอบคุณสำหรับฟอนต์ไทยจาก ฟอนต์.คอม

อิสยาห์ 66-4 สัญลักษณ์แห่งพระสิริ

อิสยาห์ 66:18-24

เพราะเรารู้จักที่พวกเขาทำ รู้ทุกสิ่งที่พวกเขาคิด
และก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวบรวมประชาชาติทั้งหมด ชนทุกภาษา  และเขาจะมา
จะเห็นพระสิริของเรา  และเราจะวางสัญลักษณ์หนึ่งไว้ท่ามกลางพวกเขา

คิดว่า สัญลักษณ์นี้ น่าจะเป็นไม้กางเขน

และจากพวกเขาเราจะส่งคนที่มีชีวิตรอดไปยังประชาชาติต่าง ๆ   ไปยังทารชิช  พูล และลูท
คนที่โก่งคันธนู ไปยังทูบาลและยาวาน รวมถึงแผ่นดินชายทะเลที่อยู่ไกลออกไป
ถึงเหล่าคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเรา ไม่เคยเห็นพระสิริของเรา

พระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะส่งคนของพระองค์ไปบอกถึงชื่อเสียง และพระสิริของพระองค์กับคนในโลกอีกมากมาย

และเขาจะประกาศพระสิริของเราท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
และเขาจะนำพี่น้องของเจ้าจากประชาชาติทั้งหลายมาเป็นดั่งเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้า
พาหนะของเขาคือม้า  รถรบ  เกวียน ล่อและอูฐโหนกเดียว
uut2
พวกเขามุ่งหน้ามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราที่เยรูซาเล็ม  พระเจ้าตรัส
เป็นเหมือนอิสราเอลได้นำเครื่องถวายธัญบูชาในภาชนะที่สะอาดมายังพระนิเวศของพระเจ้า
และเราก็จะใช้บางคนในพวกเขาให้เป็นปุโรหิตและเลวี … พระเจ้าตรัส

“ท้องฟ้าใหม่และโลกใหม่ที่เราสร้างจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราฉันใด
ลูกหลานของเจ้าและชื่อของเจ้าก็จะดำรงอยู่ฉันนั้น
จากเดือนต่อเดือน สัปดาห์ต่อสัปดาห์ เนื้อหนังทั้งหลายจะเข้ามานมัสการต่อหน้าเรา … พระเจ้าทรงประกาศ

พระเจ้าจะทรงรักษาคนของพระองค์ไว้ แม้จะมีสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญเกิดขึ้น จะมีเวลาที่คนนมัสการพระเจ้าตลอดเวลาในเยรูซาเล็มใหม่

“และพวกเขาจะออกไป และมองเห็นศพของคนที่ดื้อดึงต่อเรา
เพราะว่า หนอนที่กินเขาจะไม่ตาย

isa_66_24
ไฟก็จะไม่ดับและเขาจะเป็นที่น่าเกลียดชังต่อมนุษย์ทั้งปวง”

อิสยาห์ 66-3 รถรบไฟ

อิสยาห์ 66: 12- 17

พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถอะ เราจะนำความสันติสุขมาให้เธอราวกับแม่น้ำ
และศักดิ์ศรีของประชาชาติเหมือนกับธารน้ำที่กำลังไหล
และเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดู  เธอจะอุ้มเจ้าไว้ที่บั้นเอว   และเขย่าตัวขึ้นลงตรงเข่าของเธอ
เราจะปลอบใจเจ้าเหมือนกับคนที่แม่ของเขาปลอบใจ   เจ้าจะได้รับการปลอบใจในเยรูซาเล็ม

เจ้าจะได้เห็น และใจของเจ้าจะยินดี

กระดูกของเจ้าจะเบิกบานเหมือนกับหญ้า
และพระกรของพระเจ้าจะอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์
และพระองค์จะทรงแสดงพระพิโรธต่อศัตรูของพระองค์

เยรูซาเล็มใหม่จะเลี้ยงดูคนของพระเจ้า เหมือนกับแม่ที่ปลอบลูกและดูแลลูก   คนของพระเจ้าจะมีความยินดีที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนอนาคตของเขา หน้ามือเป็นหลังมือ  แต่พระเจ้ายังคงพิโรธต่อศัตรูของพระองค์ และพระองค์จะทรงจัดการกับพวกเขา

 

เพราะดูเถิด พระเจ้าจะเสด็จมาพร้อมกับไฟ และรถรบของพระองค์มารวดเร็วราวกับพายุหมุน
เพื่อแสดงให้เห็นพระพิโรธอย่างยิ่งของพระองค์ และพระองค์จะทรงขนาบเขาด้วยเปลวเพลิง
เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาด้วยไฟ ด้วยพระแสงของพระองค์เหนือคนทั้งหลาย
พระองค์จะทรงประหารคนจำนวนมากมาย

ChairotOfFi

คนที่ทำพิธีชำระตัวและทำตัวให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าไปในสวน
ติดตามผู้หนึ่งท่ามกลางเขา  กินเนื้อหมู สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน และเนื้อหนู  พวกเขาจะถึงที่สิ้นสุด สูญสิ้นไปด้วยกัน

พระเจ้าทรงประกาศ

อิสยาห์ 66-2 รื้อฟื้นเยรูซาเล็ม

อิสยาห์ 66:7-11

“ก่อนที่เธอจะปวดท้องคลอด  ก็คลอดลูกออกมาเสียแล้ว
ก่อนที่เธอจะเจ็บปวด  เธอก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่ง

อิสยาห์กำลังมองภาพของศิโยนที่จะกลับมาคืนสู่สภาพดีอย่างรวดเร็ว
ดูเหมือนว่า ลูกชายผู้นี้ คือชนอิสราเอลทั้งชาติ

ใครเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้บ้าง?
ใครเคยเห็นเรื่องอย่างนี้?
แผ่นดินจะเกิดขึ้นได้ในวันเดียวหรือ?
ประชาชาติหนึ่งจะเกิดขึ้นมาได้ในครู่เดียวหรือ?
ทันทีที่ศิโยนปวดท้องคลอด  เธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอ

mandbaby

แล้วเราจะนำมาถึงจุดที่จะคลอด แต่ไม่ช่วยให้คลอดออกมาหรือ?”  พระเจ้าตรัส
เรา ผู้เป็นต้นเหตุให้คลอด จะปิดครรภ์หรือ?”  พระเจ้าของเจ้าตรัส

อิสราเอลจะกลับคืนสูสภาพดีอย่างไม่ต้องทุกข์ทรมาน หรือยากลำบากเลย นี่ต้องเป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้า  และมันจะเกิดขึ้นเมื่อการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

“จงยินดีกับเยรูซาเล็ม และยินดีไปกับเธอ  เจ้าทุกคนที่รักเธอ
จงยินดีกับเธออย่างชื่นบาน เจ้าทุกคนที่ไว้ทุกข์ให้เธอ
เพื่อว่าเจ้าจะได้รับการดูดนมอย่างพึงใจ  จากอกที่ให้การปลอบใจ
เพื่อว่าเจ้าจะได้ดูดดื่มให้หมดด้วยความปลาบปลื้มจากความมั่งคั่งอันมากล้นของเธอ”

อิสราเอลสามารถดูแลคนของเธอได้   เมืองจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอาศัยต้องการ   คนที่วางใจพระเจ้าจะได้รับพลังมาจากเยรูซาเลมนี่เอง

 

อิสยาห์ 66-1 คนถ่อมฟกช้ำ กับคนอีกแบบ

อิสยาห์ 66:1-6

ดังนั้นพระเจ้าตรัสว่า “สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นที่วางเท้าของเรา
แล้วบ้านที่เจ้าจะสร้างให้เรานั่น มันอะไรกันเล่า? และที่พักของเรามันคืออะไรหรือ?
ทุกสิ่งนี้ เป็นผลงานของมือเราทั้งสิ้น เป็นเพราะเรา มันจึงเกิดขึ้นมา  พระเจ้าประกาศ

พระเจ้าทรงเตือนคนของพระองค์ว่า  สิ่งที่สำคัญคือ พระองค์
ไม่ใช่วิหารที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์
แต่คนเรามักจะชื่นชมกับความงามทางสถาปัตกรรม  การตกแต่ง มากกว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ 

ที่วางพระบาทของพระเจ้าสวยมากภาพถ่ายของคุณบาบารา โจนส์
ที่วางพระบาทของพระเจ้าสวยมาก
ภาพถ่ายของคุณบาบารา โจนส์

แต่คนที่เราจะมองก็คือ คนที่ใจถ่อมและจิตใจฟกช้ำ และตัวสั่นกับคำของเรา

“คนที่สังหารวัวก็เหมือนคนที่ฆ่ามนุษย์
คนที่ถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาก็เหมือนคนที่หักคอหมา
คนที่นำเครื่องธัญบูชามาก็เหมือนกับคนที่ถวายเลือดหมู
คนที่ถวายเครื่องบูชาแห่งความทรงจำด้วยกำยาน ก็เหมือนกับคนที่อวยพรให้กับรูปเคารพ

พวกเขาเลือกทางของตัวเอง และจิตวิญญาณของเขาชื่นชมในความน่าสะอิดสะเอียนเหล่านั้น

คนที่พึ่งพาการถวายเครื่องบูชาแบบพิธีกรรมต่าง ๆ  การเอาใจใส่ในรายละเอียดของพิธีกรรม
ทำให้ดูขลัง อลังการ เหล่านั้น เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสะอิดสะเอียน
แต่คนเราคิดไม่ถึงว่า พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการสิ่งเหล่านี้   พระองค์ทรงปรารถนาคนที่ใจถ่อมและฟกช้ำ
รู้ว่าตนไม่สมควรที่จะได้รับพระพร เพราะได้ทำบาปต่อพระองค์ คนที่จนมุมและยอมพระองค์แม้ไม่ถูกใจตนเอง

เราจะเลือกวิธีการจัดการกับเขาอย่างรุนแรง และให้พวกเขาเกิดความกลัวลาน
เพราะเมื่อเราเรียก ไม่มีใครตอบ เมื่อเราพูด ไม่มีใครฟัง
แต่กลับทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเรา และเลือกสิ่งที่เราไม่ยินดีด้วย “

ฟังคำของพระเจ้า เหล่าคนที่ตัวสั่นต่อคำของพระองค์
“พี่น้องของเจ้าที่เกลียดเจ้า และไล่เจ้าออกไปเพราะนามของเราได้กล่าวกันว่า
“ขอให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติ เพื่อว่าเราจะได้เห็นความยินดีของเจ้า”
แต่พวกเขานั่นแหละจะต้องอับอาย  “

เสียงลุกฮือเกิดขึ้นในเมือง!  เสียงจากพระวิหาร!
พระสุรเสียงของพระเจ้า พระองค์กำลังแก้แค้นศัตรูของพระองค์

อิสยาห์ 65-3 ฟ้าใหม่ แผ่นดินใหม่

อิสยาห์ 65:17-25

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสร้างฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่ ให้กับมนุษย์ที่เคยทำบาปผิด เพื่อให้เขาได้มีความชอบธรรม ไม่มีชีวิตอย่างเดิมอีกต่อไป ข้อความจากนี้ต่อไป  อิสยาห์กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ในระหว่างการที่พระเจ้าจะทรงครอบครองหนึ่งพันปี


ดูเถิด เราสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่  จะไม่มีการจดจำถึงสิ่งเก่าก่อนอีกต่อไป จะไม่มีการคิดถึงมัน
แต่จงยินดีและชื่นชมในสิ่งที่เราสร้างตลอดไป

เพราะดูเถิด เราสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นความยินดี  และคนของนครนั้นเพื่อจะมีความชื่นชม

เราจะยินดีในนครเยรูซาเล็ม  ชื่นชมในคนของเรา  ไม่มีการได้ยินเสียงร้องไห้ และเสียงร้องแห่งความทุกข์อีกต่อไป

พระเจ้าเองจะทรงยินดีในสิ่งใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างนั้น 

จะไม่มีเด็กทารกอายุสองสามวันในเมืองนั้นอีกต่อไป จะไม่มีคนแก่ที่ไม่ตายตามกำหนด

เพราะคนหนุ่มจะมีอายุถึงหนึ่งร้อยปีจึงจะตาย และคนบาปที่มีอายุหนึ่งร้อยปีจะเป็นที่แช่งสาป

ช่วงชีวิตของคนเราจะยาวขึ้น ไม่เหมือนสมัยนี้ !

เขาจะสร้างบ้านและอาศัยในนั้น  เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน

เขาจะไม่สร้างโดยให้คนอื่นเข้าไปอยู่  เขาจะไม่ปลูกเพื่อให้คนอื่นกิน
อายุของต้นไม้จะเป็นเหมือนอายุของคนของเรา
และผู้ที่เราเลือกนั้นจะได้ชื่นชมกับผลงานจากน้ำมือของเขาเอง
เขาจะไม่ทำงานโดยไร้ผล หรือเกิดลูกหลานเพื่อความวิบัติ
เพราะเขาจะเป็นลูกหลานแห่งพระพรของพระเจ้า และลูกหลานที่จะตามมาด้วย

ดูนะ  มนุษย์ยังจะทำงาน และมีความชื่นชมในผลงานด้วย  โห… การงานในสมัยนั้นจะเป็นอย่างไร  อยากรู้จริง!feed together

ก่อนที่เขาจะเรียก เราก็ตอบแล้ว ขณะที่เขาเพียงพูดถึงเราก็ได้ยิน
สุนัขป่ากับลูกแกะจะกินหญ้าเคียงข้างกัน   สิงโตจะกินฟางเหมือนกับวัว
และฝุ่นดินจะเป็นอาหารของงู   พวกมันจะไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายใครในภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา”

พระเจ้าตรัสดังนั้น

อิสยาห์ 65-2 ความแตกต่างคนสองแบบ

อิสยาห์65:8 -13

พระเจ้าตรัสว่า “ก็เหมือนกับที่ยังมีน้ำองุ่นเหลืออยู่ในพวงองุ่น  และเขากล่าวว่า ..อย่าทำลายมันเลย เพราะยังมีพระพรอยู่ในนั้นบ้าง” ดังนั้น เราก็จะทำเพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของเรา และจะไม่ทำลายมันหมด
เราจะนำลูกหลานของยาโคบและของยูดาออกมา พวกเขาจะได้ครอบครองภูเขาของเรา คนที่เราเลือกจะได้ครอบครองแผ่นดินเหล่านั้น  และผู้รับใช้ของเราก็จะอาศัยที่นั่น

ชาโรนจะเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงฝูงแกะ และหุบเขาแห่งอาโคร์ก็จะเป็นที่พักของพวกมัน  สำหรับประชากรที่แสวงหาเรา

แม้ว่าพระเจ้าจะทรงทำลายคนชั่วร้าย แต่ยังมีคนของพระองค์ที่ซื่อสัตย์  … พระองค์จะไม่ทรงทำลายเขา   ประชาชาติอิสราเอลทั้งหมด เป็นเหมือนผู้รับใช้ของพระองค์ก็จริง  แต่ไม่ใช่ทุกคนทีเป็นผู้รับใช้    คนที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แท้จริง คือคนที่เชื่อวางใจในพระสัญญาของพระองค์  และเชื่อฟังพันธสัญญานั้น  

เขาเหล่านี้จะได้อยู่ในแผ่นดินอันเป็นที่ปรารถนาautumn

 

แต่เจ้าผู้ละทิ้งพระเจ้า ผู้ลืมภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา  ผู้ที่กางโต๊ะให้กับการดูดวง  และเติมเหล้าองุ่นผสมเพื่อสังเวยให้กับเจ้าแห่งเคราะห์กรรมเหล่านั้น

คมดาบคืออนาคตของเจ้า  และเจ้าทั้งหมดจะถูกล้างสังหาร เพราะว่า เมื่อเราเรียก เจ้าไม่ตอบ เมื่อเราตรัสเจ้าไม่ฟัง  แต่กลับทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเรา และเลือกสิ่งที่เราไม่พอใจ”

ดังนั้น พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะอิ่ม แต่เจ้าจะหิวโหย  ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะได้ดื่ม แต่เจ้าจะกระหาย  ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะยินดี แต่เจ้าจะต้องอับอาย

ดูเถิดผู้รับใช้ของเราจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานจากใจ แต่เจ้าจะร้องออกมาจากใจที่เจ็บปวดรวดร้าว จะคร่ำครวญ จิตวิญญาณแตกสลาย

เจ้าจะทิ้งชื่อไว้เพื่อให้เขาสาปแช่ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสังหารเจ้า แต่สำหรับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์  พระองค์จะทรงเรียกเขาด้วยชื่ออื่น    เพื่อว่าคนที่ขอพรในแผ่นดินนั้น จะขอพรจากพระเจ้าแห่งความจริง

คนที่ให้คำปฏิญาณในแผ่นดิน ก็จะให้คำปฏิญาณโดยพระเจ้าแห่งความจริง  เพราะความทุกข์ยากเก่าก่อนจะถูกลืม และถูกซ่อนจากสายตาของเรา”

พระเจ้าทรงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ติดตามพระองค์กับคนที่ไปตามทางของตัวเองอย่างชัดเจน!