4 มีนาคม 2015 กล้ามาก!

เขาได้ประกาศพระนามพระเยซูอย่างกล้าหาญในเมืองดามัสกัส 

ถอดความจาก กิจการ 9:27

Daily2015_3_4

 

3 มีนาคม 2015 ไม่ไว้ใจ!

แต่พวกเขากลัวเซาโล  ไม่เชื่อว่า เขาเป็นศิษย์พระเยซู

ถอดความจาก กิจการ 9:26

Daily2015_3_3