16 กุมภาพันธ์ 2020 องค์ผู้พิพากษา

Judge-Acts-10-42

 

และพระเยซูทรงบัญชาให้เรา ประกาศแก่คนทั้งหลายเพื่อยืนยันว่า พระองค์คือ ผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็น ผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย ถอดความจาก กิจการ 10:42

 

พระเจ้าพระบิดา ทรงแต่งตั้งพระเยซูเป็นผู้พิพากษา อาจมีเหตุผลหลายอย่าง แต่ที่เรารู้คือ พระองค์ ทรงเป็นผู้เดียวที่เหมาะสม ทรงเป็นทั้งพระเจ้า และทรงเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบอย่างที่ พระเจ้าทรงประสงค์ ทรงเข้าใจมนุษย์ดีเพราะ ได้ดำเนินอยู่ท่ามกลางคนทั้งหลาย ฮีบรู 2:14-18 ขอสรรเสริญและน้อมรับพระองค์ ผู้ทรงเป็นผู้พิพากษามนุษย์ทุกคน

สรุปย่อ กิจการ ตอน 2

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า

“ไปเถอะ เราจะส่งเจ้าไปไกล เพื่อไปยังคนต่างชาติ”

ถอดความจาก กิจการ 23:21
49-ActsThai
บทสรุปย่อ กิจการ ตอน 2
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=Z-17KxpjL0Q

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

สรุปย่อ กิจการ ตอน1

แต่เจ้าจะได้รับฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงลงมาเหนือพวกเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 1:8

49-ActsThai

บทสรุปย่อ กิจการตอนที่ 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]