24 กรกฎาคม 2017 สละตัวเอง …

เขายอมสละชีวิตของตัวเอง

เพื่อสิ่งที่ท่านทำให้ข้าไม่ได้นั้น จะได้สำเร็จครบถ้วน

ถอดความจาก ฟีลิปปี  2:30 

php-2-29-30-Daily2017_7_240.

17 กรกฎาคม 2017 ไม่เสียเที่ยว

เมื่อถึงวันของพระคริสต์

ข้าจะภูมิใจว่า ไม่ได้วิ่ง หรือทำงานโดยไร้ประโยชน์

ถอดความจาก ฟีลิปปี 2: 16

 

php-2-16-18-Daily2017_7_17