26 มิถุนายน 2017 แรงจูงใจ + –

บางคนประกาศเพราะขี้อิจฉา ชิงดีชิงเด่น

บางคนประกาศเพราะตั้งใจดี 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:15

php-1-15-16-Daily2017_6_26

23 มิถุนายน 2017 ยิ่งกล้า

การที่ข้าถูกขัง กลับทำให้พี่น้องกล้าหาญกล่าวคำของพระคริสต์  

 ถอดความจากฟีลิปปี 1:14

php-1-14-Daily2017_6_23

21 มิถุนายน 2017 เลือกให้เป็น

และท่านจะเห็นว่า  อะไรดีที่สุด….

เพื่อจะเป็นคนบริสุทธ์ ไร้ตำหนิในวันที่พระคริสต์กลับมา 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:10php-1-10-11-Daily2017_6_21

20 มิถุนายน 2017 รักเพิ่ม รู้เพิ่ม

ข้าทูลขอให้ท่านมีความรักเพิ่มขึ้น

พร้อมกับความรู้  การหยั่งรู้ลึกซึ้งในสิ่งต่าง   

ถอดความจากฟีลิปปี 1:9
phi-1-8-9-Daily2017_6_20

16 มิถุนายน 2017 ราชกิจดีๆ

พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นราชกิจดี ๆ ในท่าน  จะทรงทำให้สำเร็จ

จนวันที่พระเยซูเสด็จมา

ถอดความจากฟีลิปปี 1:6
phi-1-6-Daily2017_6_16

15 มิถุนายน 2017 ดีใจเสมอ

คิดถึงพวกท่านครั้งใด ข้าต้องขอบคุณพระเจ้า

อธิษฐานเผื่อท่านเมื่อไร  ข้าก็ดีใจเมื่อนั้น

ถอดความจากฟีลิปปี 1:3phi-1-3-5-Daily2017_6_15 (1)

14 มิถุนายน 2017 จดหมายจากโรม

ขอพระคุณ สันติสุข จากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์

อยู่กับท่านทุกคน 

ถอดความจากฟีลิปปี 1:2
phi-1-1-2-Daily2017_6_14