29 มีนาคม 13 ความเป็นมาพระคัมภีร์

สิ่งที่เจ้าได้เห็นนั้น  จงเขียนไว้ในหนังสือม้วน

และส่งไปให้คริสตจักรทั้งเจ็ด

ถอดความจาก วิวรณ์ 1:11

Daily2013_3_29

ยอห์น เป็นสาวกที่สนิทกับพระเยซูมาก  เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้ว

เขายังคงประกาศเรื่องของพระองค์ให้คนทั้งหลายได้กลับมาหาพระเจ้า

จึงถูกจับตัว เนรเทศไปอยู่เกาะปัทมอส

แต่ถึงจะเป็นที่นั่น  พระเจ้าก็ยังทรงใช้เขา

พระองค์ทรงให้เขาเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

และทรงให้เขาบันทึกสิ่งที่เห็น ส่งไปให้เพื่อนคริสเตียนด้วยกันอ่าน

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่

ไม่ว่ายอห์นจะไปอยู่ที่ไหน พระเจ้าก็ยังตรัสกับเขาได้ ใช้เขาได้

และนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราเห็นว่า พระเจ้าทรงใช้คนของพระองค์

บันทึกสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะตรัสกับเรา