สรุปย่อ กิจการ ตอน 2

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า

“ไปเถอะ เราจะส่งเจ้าไปไกล เพื่อไปยังคนต่างชาติ”

ถอดความจาก กิจการ 23:21
49-ActsThai
บทสรุปย่อ กิจการ ตอน 2
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี
พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์
ฟังเนื้อหาได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=Z-17KxpjL0Q

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

สรุปย่อ กิจการ ตอน1

แต่เจ้าจะได้รับฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงลงมาเหนือพวกเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 1:8

49-ActsThai

บทสรุปย่อ กิจการตอนที่ 1

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม แมคกี

พร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

ฟังเนื้อหาได้ที่

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้ ให้คลิกที่เครื่องหมาย setting
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ เราได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์
โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวีฯ
หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

[email protected]

30 เมษายน 2013 พระเจ้าทรงตอบ

เปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก  

แต่ว่า ทุกคนในคริสตจักรได้อธิษฐาน

ขอพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างร้อนใจ

ถอดความจาก กิจการ 12:5

Daily2013_4_30-1ยากอบอีกท่านซึ่งเป็นพี่ชายของยอห์นถูกประหาร

และเปโตรก็ถูกจับเข้าคุกด้วย

เพื่อน ๆ ของท่านในคริสตจักรก็พากันร่วมใจกันอธิษฐานอย่างร้อนอกร้อนใจ

ท่านยากอบ น้องของพระเยซูก็อธิษฐานอยู่อีกที่หนึ่ง

เท่ากับมีการอธิษฐานขอพระเจ้าเรื่องเดียวกันหลายแห่งในเมืองนั้น

Daily2013_4_30-2

และพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานอย่างอัศจรรย์

ทูตสวรรค์ได้พาเปโตรเดินออกมาจากคุกทั้ง ๆ ที่มีทหารเฝ้าอยู่ !

เมื่อท่านมาถึงบ้านหนึ่งจึงส่งคนไปบอกข่าวให้ท่านยากอบทราบ

แน่นอน คืนนั้น มีแต่ความยินดีกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ถ้าเราอธิษฐานเพื่อเพื่อนของเราด้วยใจร้อนรน… พระเจ้าทรงตอบ….