9 พฤษภาคม 2018 ไม่เคยเห็น

เราไม่เคยเห็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้

แม้ในหมู่คนอิสราเอล 

ถอดความจากลูกา 7:9

Luke7-9-10

4 พฤษภาคม 2018 ส่งตัวแทน


นายร้อยได้ยินเรื่องพระเยซู เขาจึงส่งผู้ใหญ่ชาวยิวมาหาพระองค์

ถอดความจากลูกา 7:3

Luke7-3-5rev