2 สิงหาคม 2016 คำของใคร

คนใดที่เลือกทำตามความมุ่งหมายของพระเจ้า

เขาจะรู้ว่าคำสอนของเรานั้น มาจากพระเจ้า

 ถอดความจาก ยอห์น 7:17
john-7-17-18-Daily2016_8_2

 

 

 

14 เมษายน 2013 คนหิวได้อิ่ม

ความสุขเป็นของคนที่หิวกระหายความชอบธรรม

เพราะว่า พระเจ้าจะทรงให้เขาอิ่มเต็มที่

ถอดความจาก มัทธิว 5:6

REUTERS/Parth Sanyal ภาพจาก http://odomspeak.wordpress.com/
REUTERS/Parth Sanyal ภาพจาก http://odomspeak.wordpress.com/

เมื่อคนที่อยู่ในพระเจ้าได้สัมผัสชีวิตอ่อนโยน ที่ทำให้เขายินดีเสมอนั้น

สิ่งต่อไปที่จะพบคือ เขาหิว   หิวหาพระเจ้า อยากพบพระองค์

การหิวความชอบธรรม เป็นเหมือนหิวความรอดพ้น

หิวความจริง ความถูกต้องของพระเจ้า

อยากอ่านพระคำของพระองค์  และพระคำของพระองค์เป็นเหมือนอาหารที่ทำให้อิ่ม

ยิ่งหิว ยิ่งหา ยิ่งดื่มด่ำกับพระวจนะของพระเจ้า

เขาก็จะอิ่มบริบูรณ์

13 เมษายน 2013 คนสุภาพได้มรดก

ความสุขเป็นของคนที่ใจอ่อนโยน

เพราะว่า เขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก

ถอดความจาก มัทธิว 5:5

singtoภาพจาก http://www.cherylricker.com

คำสอนบนภูเขาของพระเยซู  มิใช่เป็นบทบัญญัติเป็นข้อ ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม

แต่หากคนใดได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ เขาจะมีชีวิตเช่นนี้

อย่างแรก เขาจะรู้สึกบกพร่องในตัวของเขา

เขาจะรู้สึกเศร้าใจกับชีวิตที่ไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการ

อย่างที่สาม ตามมาก็คือ

เขาจะสุภาพ อ่อนโยน ถ่อมตน ไม่ดึงดัน ไม่คิดว่า ตัวเองเก่งยอดกว่าใคร

เขาจะรู้จักตัวเองว่าอยู่ประมาณไหน

ความสุภาพอ่อนโยนเป็นสิ่งตรงข้ามกับ ความดื้อดึง ความเย่อหยิ่ง เจ้าคิดเจ้าแค้น  ความโหดร้าย

คนที่มีใจอ่อนโยน จึงมีความยินดีในทุกสถานการณ์ได้

เขาจึงไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ขี้อิจฉา  แต่เป็นจิตใจที่มีสันติสุข

และนี่เป็นความหมายหนึ่งของการรับแผ่นดินเป็นมรดก