ต้นตอมนุษย์บาป

20 สิงหาคม 2020

bubee.net

มนุษย์บาปนั้น มาจากซาตาน
พร้อมกับฤทธิ์เดชและหมายสำคัญ
และการอัศจรรย์ปลอม
รวมถึงอุบายเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่าง
เพื่อผู้คนที่จะพินาศ
เพราะพวกเขาไม่ยอมที่จะรักความจริง
เพื่อว่าพวกเขาจะรอดได้
ถอดความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:9-10