19 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

help-Psalms-144-2

พระองค์ทรงเป็นรักมั่นคง เป็นป้อมปราการ เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ทรงเป็นโล่ และเป็นที่ข้าเข้าไปหลบภัย พระองค์ทรงพิชิต ให้ชนชาติทั้งหลายอยู่ใต้ข้า ถอดความจาก สดุดี 144:2

ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าโดยใช้พระนามต่าง ๆ ซึ่งบอกเล่าให้เราได้รู้ว่า พระองค์ทรงมีพระ ลักษณะอย่างไรบ้าง รักมั่นคง ป้อมปราการ ที่กำบัง ผู้ช่วยกู้ชีวิต โล่ ที่หลบภัย หกประการที่พระเจ้าทรงเป็นเพื่อดาวิดและเพื่อ เราทุกคน จะหาใครที่ไหนแบบพระองค์ได้อีก ไม่มีมนุษย์คนไหนทำให้ได้ ไม่มีวิญญาณใด พระใดที่จะเป็นเช่นนี้ให้เรา

18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

Help-Ps14-17

 

ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก สดุดี 40:17

พระเจ้าทรงเป็นทั้งพระผู้ช่วยและผู้กู้ชีวิต ดาวิดเองอยู่ในช่วงที่ท่านกำลังถูกตามไล่ล่า อยู่ในช่วงเวลาที่ขัดสินทั้งการกินอยู่ ขัดสนไม่มีใครจะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู แต่ท่านหันมาหาพระเจ้าที่ทรงเป็นทั้งสองอย่าง แล้วลองคิดดู คนยากจน ขัดสนมักถูกลืม แต่พระเจ้าองคนี้ ทรงคิดถึงเขาอยู่ ในที่สุด พระองค์ทรงช่วยกู้ดาวิดจริง ๆ