Bubee Homepage
บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 2
บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 2

ยอห์น คือศิษย์ผู้เป็นพยานเรื่องราวเหล่านี้ เขาบันทึกเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ และเรารู้ว่า คำพยานของเขาเป็นจริง ถอดความจาก ยอห์น 21:24-25  อ่านต่อ

บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 1
บทสรุปย่อ ยอห์น ตอน 1

พระองค์ทรงเป็นวิญญาณ  คนที่นมัสการพระองค์ จึงต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริง ถอดความจาก ยอห์น 4:24 บทสรุปย่อ ยอห์น  อ่านต่อ