Bubee Homepage
สรุปย่อ โฮเชยา
สรุปย่อ โฮเชยา

ประชาชนของเราถูกทำลาย เพราะพวกเขาขาดความรู้ ถอดความจาก โฮเชยา 4:6  บทสรุปย่อ โฮเชยา เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

โฮเชยา 12-1
โฮเชยา 12-1

โฮเชยา 12:1-6 เอฟราอิมกินลมเป็นอาหาร และตามติดลมตะวันออกทั้งวัน  พวกเขาทวีความผิดและความโหดร้ายทารุณ   พวกเขาทำพันธสัญญากับอัสซีเรีย  และนำน้ำมันไปอียิปต์  อิสราเอลเริ่มไปหาพันธมิตรจากประเทศรอบข้างแทนที่จะวางใจในพระเจ้า  อ่านต่อ