เอเสเคียล 24-2 ความตายของที่รัก

เอเสเคียล 24:15-27

พระวจนะของพระเจ้ามายังข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  ดูเถิด เรากำลังจะทำให้สิ่งที่สายตาเจ้าพึงพอใจ
ออกไปจากเจ้าทันควัน
แต่เจ้าจะต้องไม่คร่ำครวญร้องไห้ จะไม่ให้น้ำตาไหลออกมา
เจ้าถอนหายใจได้ แต่ต้องไม่เสียงดัง
อย่าคร่ำครวญเพื่อคนตาย
จงโพกหัวของเจ้า และสวมรองเท้า
อย่าปิดปากของเจ้า หรือกินอาหารของคนอื่น”

ezekiel-1513

ดังนั้นข้าจึงกล่าวกับคนในตอนเช้า และตอนเย็นภรรยาของข้าก็เสียชีวิต
เช้าวันต่อมา ข้าก็ทำอย่างที่พระองค์ทรงบัญชา
และผู้คนกล่าวแก่ข้าว่า
“ท่านจะไม่บอกหรือว่า สิ่งเหล่านี้มีความหมายอย่างไรกับเรา?
และเหตุใดท่านจึงกระทำเช่นนั้น?”
แล้วข้าก็พูดกับพวกเขาว่า
“พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้าว่า..ให้กล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลดังนี้
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ..
ดูเถิด เราจะทำให้สถานที่บริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน
สถานที่อันเป็นความภาคภูมิใจของเจ้า
เป็นที่พอตาพอใจของเจ้า  เป็นที่วิญญาณของเจ้าอาลัยหา
ลูกสาวลูกชายของพวกเจ้าที่เจ้าทิ้งไว้จะตายด้วยดาบ

และพวกเจ้าจะทำอย่างข้า
เจ้าจะไม่ปกคลุมปากของเจ้า
ไม่กินอาหารของคนอื่น
ผ้าโพกหัวจะอยู่บนหัวของเจ้า
เจ้าจะสวมรองเท้า และจะไม่ครำครวญไม่ไว้ทุกข์
เจ้าจะแห้งตายไปเพราะความผิดของเจ้า และจะโอดครวญต่อกันและกัน

เอเสเคียลจะเป็นสัญลักษณ์แก่เจ้าตามนี้
ทุกสิ่งที่เขาทำ เจ้าจะต้องทำด้วย
เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เจ้าจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

“สำหรับเจ้า ลูกชายของมนุษย์ ในวันที่เราจะเอาป้อมเข้มแข็งออกไปจากพวกเขา
ทั้งความยินดี  ศักดิ์ศรี  สิ่งพอตาพอใจของพวกเขา  สิ่งที่พวกเขาปรารถนา
รวมไปถึงลูกชาย ลูกสาวของพวกเขา
ในวันนั้น ผู้ที่หนีภัยได้จะมาหาเจ้า และรายงานข่าวแก่เจ้า
วันนั้น เจ้าก็จะพูดได้อีกครั้ง ไม่เป็นใบ้อีกต่อไป
และเจ้าจะเป็นสัญลักษณ์แก่พวกเขา
เพื่อพวกเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า”