เอเสเคียล 13-1 ลักษณะผู้ทำนายเท็จ

เอเสเคียล 13 :1-7
พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงข้าว่า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย จงกล่าวคำต่อสู้กับเหล่าผู้ทำนายของอิสราเอล
พวกเขากำลังทำนาย และเป็นคำทำนายจากความคิดของพวกเขาเอง
พวกเขากล่าว…..จงฟังคำของพระเจ้า!.. องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า
วิบัติแก่ผู้ทำนายโง่เขลาที่เดินตามวิญญาณของตน ไม่ได้เห็นอะไรเลย
พวกเขาเป็นเหมือนหมาไนที่เดินอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
โอ อิสราเอล พวกเจ้าไม่ได้เดินไปตามรอยแตก
หรือสร้างกำแพงให้แก่บ้านอิสราเอล
เพื่อว่ามันจะได้ยืนมั่นแข็งแรงได้ในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า
พวกเขาได้เห็นนิมิตปลอม และการทำนายเป็นเท็จ
กล่าวว่า..องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศดังนี้…
ทั้ง ๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ส่งพวกเขาไป
แต่เขากลับคิดไปว่า พระองค์จะต้องทรงทำตามคำของพวกเขา
เจ้าไม่เคยเห็นนิมิตปลอม และได้กล่าวคำทำนายเท็จหรือ?…
ก็เมื่อใดที่เจ้ากล่าวว่า..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส…ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้พูดสักนิด