เอเสเคียล 18-4 จงหันกลับมา

เอเสเคียล 18:25-32

“แต่เจ้ายังกล่าวว่า .. ทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม..
จงฟังทางนี้ เหล่าวงศ์วานอิสราเอล
ทางของเราอยุติธรรมอย่างนั้นรึ?
ทางของเจ้ามิใช่หรือที่อยุติธรรม?

เมื่อคนชอบธรรมหันจากความดีและทำการอยุติธรรม
เขาจะต้องตายเพราะเหตุนั้น
ที่เขาตายก็เพราะความอยุติธรรมที่เขาลงมือทำ

เช่นกัน เมื่อคนชั่วหันจากความชั่วที่เขาได้ทำ
และกลับมาทำสิ่งดี ยุติธรรมและถูกต้อง
เขาก็ช่วยชีวิตตัวเองให้รอด
เพราะเขาได้พิจารณาแล้ว และหันจากการล่วงละเมิดทั้งปวกที่เคยทำ
เขาจะมีชีวิตอย่างแน่นอน   เขาจะไม่ตาย

deathdai

แต่..วงศ์วานอิสราเอลยังกล่าวว่า
“ทางของพระเจ้าไม่ยุติธรรม
เหล่าวงศ์วานอิสราเอล
ทางของเราอยุติธรรมอย่างนั้นรึ?
ทางของเจ้ามิใช่หรือที่อยุติธรรม?

ดังนั้น เราจะพิพากษาเจ้า วงศ์วานอิสราเอล
เราจะพิพากษาทุกคนตามการกระทำของแต่ละคน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

จงกลับใจและหันออกจากการล่วงละเมิดของเจ้า
มิฉะนั้นความบาปผิดจะนำมาซึ่งหายนะ
เขวี้ยงความบาปทั้งปวงที่เจ้าทำ และ

และสร้างใจใหม่ วิญญาณจิตใหม่
ทำไมเจ้าจะต้องมาตายด้วย โอ้วงศ์วานอิสราเอล?
เพราะเราไม่มีความพอใจในความตายของใครสักคน
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
เจ้าจงหันกลับมาและมีชีวิต