เอเสเคียล 20-2 เพื่อเห็นแก่นามของเรา

เอเสเคียล 20:8ข-17

และเรากล่าวว่า เราจะระบายความโกรธของเราเหนือเขา
และจะต่อสู้กับเขาด้วยความโกรธในแผ่นดินอียิปต์จนกว่าโกรธของเราจะมอดลงไป
แต่เราได้กระทำสิ่งที่เห็นแก่นามของเรา
เพื่อว่านามนั้นจะไม่เป็นมลทินในสายตาของเหล่าประชาชาติ  ในแผ่นดินที่คนของเราเข้าไปอยู่
เราจึงทำให้คนต่างชาติเหล่านั้นรู้จักเรา ด้วยการนำคนของเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์

ดังนั้น เรานำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ และนำพวกเขาเข้าไปในถิ่นกันดาร
เราได้ให้กฎเกณฑ์ของเราแก่พวกเขา
ทำให้พวกเขารู้จักข้อบังคับของเรา
ซึ่งใครก็ตามที่ทำตามนั้น ก็จะมีชีวิตอยู่ได้
ยิ่งกว่านั้น  เราได้ให้สะบาโตแห่งพวกเขา
เป็นสัญลักษณ์ระหว่างเรากับเขา
เพื่อเขาจะได้รู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชำระเขาให้บริสุทธิ์

Gathering Manna Exodus 16:14-31

แต่วงศ์วานอิสราเอลกลับดื้อดึงต่อเราในถิ่นกันดาร
พวกเขาไม่เดินตามกฎเกณฑ์ของเรา แต่ปฏิเสธกฎเหล่านั้น
ซึ่งเราบอกแล้วว่า หากเขาทำตาม เขาจะมีชีวิต
แล้ววันสะบาโตของเราก็ยังถูกเหยียดหยามอีกด้วย

 

แล้วเราจึงกล่าวว่า เราจะเทความโกรธของเราลงในถิ่นกันดาร
เพื่อจะทำลายพวกเขาให้หมดสิ้นไป
แต่เราก็กระทำเพื่อเห็นแก่นามของเรา เพื่อว่าจะไม่เป็นมลทินในสายตาของประชาชาติ
ที่ได้เห็นเรานำคนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินนั้น

ยิ่งกว่านั้น เรายังได้สาบานกับพวกเขาในถิ่นกันดารว่า
เราจะไม่นำเขาเข้าไปในแผ่นดินที่เราให้แก่พวกเขา

ซึ่งเป็นแผ่นดินที่เต็มด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง เป็นแผ่นดินที่ยอดเยี่ยม
เพราะพวกเขาปฏิเสธกฎของเรา และไม่เดินในข้อกฎหมายของเรา
พวกเขาทำให้สะบาโตของเราเป็นมลทิน
เพราะใจของเขาเดินตามรูปเคารพ
แต่อย่างไรก็ตาม เราจะยอมไว้ชีวิตของเขา
เราไม่ได้ทำลายเขาและกำจัดพวกเขาในถิ่นทุรกันดาร