เอเสเคียล 28-4 งามแต่ยะโส

เอเสเคียล 28:15-19

เจ้านะ ไม่มีข้อตำหนิเลยในทางที่เจ้าเดิน
ตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นมา
จนกระทั่งมาพบความอธรรมในตัวเจ้า

ในธุรกิจการค้าอันมั่งคั่งของเจ้านั้น
มีแต่ความโหดร้ายรุนแรงท่ามกลางเจ้า และเจ้าได้ทำบาป
ดังนั้น เราจึงเขวี้ยงเจ้าออกมาจากภูเขาของพระเจ้าดั่งของที่มีมลทิน
…โอ เครูบผู้พิทักษ์  และเราได้ทำลายเจ้า
จากกลางศิลาเพลิง
ใจของเจ้าเย่อหยิ่ง เพราะว่าเจ้างดงามนัก
เจ้าได้คิดวิปลาสไปเพื่อเห็นแก่ความสง่างามของตัวเจ้าเอง
เราเขวี้ยงเจ้าทิ้งลงดิน
เราเปิดโปงเจ้าต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลาย
พวกเขามองดูเจ้าอย่างเหยียดหยามสะใจfi

เจ้าได้ทำให้สถานนมัสการของเจ้าเองเป็นมลทิน
ด้วยความผิดอันมากมายมหาศาล
ด้วยการค้าอย่างอธรรม
ดังนั้นเราจึงนำไฟจากท่ามกลางเจ้า  และมันเผาผลาญเจ้า
เราได้ทำให้เจ้ากลายเป็นเถ้าบนแผ่นดิน
ในสายตาของคนที่เห็นเจ้า

คนที่รู้จักเจ้าท่ามกลางประชาชนทั้งหลายต่างตะลึงเพราะตัวเจ้า
จุดจบของเจ้านั้นสยดสยองยิ่งนัก
และจะไม่มีเจ้าอีกตลอดไป