เอเสเคียล 29-3 อนาคตอียิปต์

เอเสเคียล 29:13-16

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
เมื่อสิ้นสุดปีที่สี่สิบ
เราจะรวบรวมคนอียิปต์จากแผ่นดินที่พวกเขากระจัดกระจายไปอาศัยอยู่
และเราจะรื้อฟื้นความสมบูรณ์ของอียิปต์
นำพวกเขากลับมายังแผ่นดินปัทโรส
ซึ่งเป็นแผ่นดินต้นกำเนิดของพวกเขา

egypt - map
และพวกเขาจะเป็นอาณาจักรที่ต่ำต้อย
เป็นอาณาจักรที่ต่ำต้อยที่สุด และจะไม่สามารถเผยอตัวขึ้นมาได้
และเราจะทำให้เขาเป็นประเทศเล็ก
ที่ไม่สามารถไปครอบครองใครได้อีก
จะไม่เป็นที่ไว้วางใจของวงศ์วานอิสราเอลอีกต่อไป
ทำให้พวกเขาสำนึกถึงความผิดบาปของตน
เมื่อหันไปพึ่งพาอียิปต์
และเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า