เอเสเคียล 31-1 ความงามของอียิปต์

เอเสเคียล 31:1-9

ในปีที่สิบเอ็ด เดือนที่สาม ในวันแรกของเดือน
พระคำของพระเจ้ามายังข้าว่า

“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงกล่าวแก่ฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ และคนของเขาว่า

..ในความยิ่งใหญ่ของท่าน ท่านเป็นเหมือนใคร?
ดูเถิด อัสซีเรีย เป็นดั่งสีดาร์แห่งเลบานอน
มีกิ่งก้านที่งดงาม และร่มเงาเหมือนป่าไม้
สูงส่งดั่งหอคอย  เทียมเมฆ
น้ำก็หล่อเลี้ยงมัน  ความลึกทำให้มันสูงขึ้น
ทำให้น้ำในแม่น้ำไหลรอบ ๆ ที่ปลูกมันไว้
และส่งสายน้ำออกไปให้กับต้นไม้ในทุ่งทั้งหมด
ดังนั้นมันสูงเหนือต้นไม้ทุกต้นในทุ่งนั้น
กิ่งของใหม่ใหญ่ขึ้น ก้านของมันก็ยาวขึ้น
เพราะน้ำที่มาเลี้ยงมันtonCedar Tree

นกทั้งหลายจากท้องฟ้าก็สร้างรังบนกิ่งของมัน
ใต้กิ่งก้านสาขานั้นก็มีเหล่าสัตว์ในทุ่งมาออกลูกหลาน
ใต้ร่มเงานั้นก็มีประเทศที่ยิ่งใหญ่หลายประเทศ
ความยิ่งใหญ่ของมันนั้นงดงาม เพราะความยาวของกิ่งก้าน
รากของมันก็หยั่งลึกลงไป ยังสายน้ำเต็ม

ต้นสีดาร์ในสวนของพระเจ้ายังสู้มันไม่ได้
หรือต้นสนสามใบก็ยังไม่เท่าก้านของมัน
ต้นปอเองก็เทียบมันไม่ได้
ไม่มีต้นไม้ใดในสวนของพระเจ้าที่มีความงามเทียบเท่ามัน

เราทำให้มันงดงามด้วยกิ่งก้านมากมายของมัน
ต้นไม้ทั้งหลายในเอเดน สวนของพระเจ้าต่างอิจฉามัน