เอเสเคียล 32-4 สภาพของผู้แพ้

เอเสเคียล 32:24-32

เอลามก็อยู่นั่น รวมทั้งมวลชนทั้งหมดอยู่รอบ ๆ หลุมฝังศพของเขา
ทุกคนถูกสังหารด้วยดาบ พวกเขาลงไปในโลกเบื้องล่าง

ไปอยู่กับคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต คนที่ทำให้แผ่นดินคนเป็นต้องหวาดหวั่น
และพวกเขาต้องแบกรับความอายพร้อมกับคนที่ลงไปในหลุมนั้น

พวกเขาทำให้เธอนอนลงท่ามกลางคนที่ถูกสังหาร และมวลชนทั้งหลาย
พวกเขาอยู่รอบ ๆ มีหลุมศพอยู่รอบ ๆ   เหล่าคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัตและถูกสังหารด้วยดาบ
ที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาทำให้แผ่นดินของคนเป็นต้องหวาดหวั่น
พวกเขาถูกกำหนดให้อยู่กับพวกที่ถูกสังหาร

เมเชลกับทูบัลก็อยู่ที่นั่น พร้อมกับมวลชนของเขา
หลุมศพอยู่รอบ ๆ พวกเขา  ทุกคนไม่ได้เข้าสุหนัต
และถูกสังหารด้วยดาบ
พวกเขาสร้างความหวาดกลัวให้แก่แผ่นดินของคนเป็น

พวกเขาไม่ได้นอนอยู่กับคนที่ทรงพลัง
คือคนที่ล้มลงท่ามกลางคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต
เขาลงไปในแดนคนตายพร้อมกับอาวุธสงครามของพวกเขา
ดาบนั้นถูกวางไว้ใต้หัวของพวกเขา
และความบาปผิดก็อยู่ในกระดูกของพวกเขา
เพราะว่าแผ่นดินของคนเป็นต่างหวาดกลัวคนทรงพลังเหล่านี้

แต่สำหรับเจ้า เจ้าจะแตกหักและนอนท่ามกลางคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต
พร้อมกับคนที่ถูกสังหารด้วยดาบ

 

เอโดมอยู่ตรงนี้ พร้อมกับราชาและเจ้าชายทั้งหลาย
พวกเขาก็ถูกวางไว้กับคนที่ถูกสังหารด้วยดาบ แม้ว่าจะมีอำนาจมาก
พวกเขานอนกับคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต กับคนที่ลงไปในหลุมลึก

เจ้าชายทางเหนืออยู่ที่นั่น  ทุกพระองค์
รวมทั้งคนไซดอนที่ลงไปด้วยความอับอายพร้อมกับคนที่ถูกสังหาร
เพราะความหวาดหวั่นที่พวกเขาทำให้เกิดขึ้นเพราะความเก่งกาจของพวกเขา

พวกเขานอนลงไปทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าสุหนัต
พร้อมกับคนที่ถูกสังหารด้วยดาบ และต้องมารับความอาย
พร้อมกับคนที่ลงไปในหลุมนั้น
เมื่อฟาโรห์เห็นเขาเหล่านั้น  เขาจะได้รับคำปลอบใจจากมวลชนของเขา
ฟาโรห์พร้อมกับกองทัพหลวง ถูกสังหารด้วยดาบ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

fire-flames-yellow-orangeเพราะเราได้หว่านความกลัวลงไปในแผ่นดินของคนเป็น
และเขาจะถูกวางไว้ท่ามกลางคนที่ไม่ได้เข้าสุหนัต
คนที่ถูกสังหารด้วยดาบ
ทั้งฟาโรห์และประชากรของเขา …
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ