เอเสเคียล 34-2 เราจะเลี้ยงดู

เอเสเคียล 34:11-16

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ดูเถิด เราเองจะเป็นผู้ตามแกะเหล่านั้น

เราจะตามหาลูกแกะของเราดั่งคนเลี้ยงที่เฝ้าตามหาแกะที่กระจัดกระจายไป
และเราจะช่วยพวกมันจากที่ต่าง ๆ ที่มันต้องกระเจิดกระเจิงไปในวันที่มืดมิดเต็มด้วยเมฆ
และเราจะนำพวกเมันออกมาจากผู้คน
และรวบรวมพวกมันมาจากพื้นที่ต่าง ๆ
และเราจะนำพวกมันกลับไปยังแผ่นดินของมัน
และเราจะเลี้ยงมันบนภูเขาแห่งอิสราเอล
ริมลำธารน้ำ   ในแผ่นดินที่มีคนอาศัย
เราจะเลี้ยงพวกมันด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี
ที่ ๆ พวกมันจะเล็มหญ้าคือบนภูเขาสูงแห่งอิสราเอล
มันจะนอนลงในทุ่งที่อุดม
มันจะกินหญ้าเขียวขจีบนภูเขาสูงแห่งอิสราเอล

merino_sheep_grazing_source-wikimedia-commons
merino_sheep_grazing_source-wikimedia-commons

เราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา และเราจะทำให้มันนอนลง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เราจะตามหาตัวที่หลงหาย และเราจะนำตัวที่พลัดฝูงกลับมา
เราจะพันบาดแผลให้ตัวที่บาดเจ็บ
เราจะทำให้ตัวที่อ่อนแอเข้มแข็งขึ้น
ตัวที่อ้วนและแข็งแรงเราจะทำลายเสีย
เราจะเลี้ยงมันด้วยความยุติธรรม