เอเสเคียล 37-3 เราจะเป็นพระเจ้าของเขา

เอเสเคียล 37:15-23

พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามายังข้า
“ลูกชายของมนุษย์เอ๋ย  จงเอาไม้เส้นมาเส้นหนึ่ง
เขียนลงไปว่า .. สำหรับยูดาห์ และประชาชนอิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับเขา..
แล้วก็เอาไม้ยาวมาอีกเส้น เขียนลงไปว่า
.. สำหรับโยเซฟ (มันเป็นไม้เส้นของเอฟราอิม)  และประชาชนอิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับเขา
และผูกมันเข้าด้วยกันให้เป็นไม้เส้นเดียวกัน เพื่อว่าเจ้าจะถือไว้ในมือได้

และเมื่อประชาชนกล่าวกับเจ้าว่า
..ท่านจะไม่บอกเราหรือว่า นี่มีความหมายอย่างไร?..
เจ้าก็จงกล่าวกับเขาว่า
..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้  ดูเถิด เรากำลังจะเอาเส้นไม้ของโยเซฟ นั่นคือ ที่อยู่ในมือของเอฟราอิม
และเผ่าอิสราเอลที่เกี่ยวพันกับเอฟราอิม
และเราจะนำเอาไม้เส้นของยูดาห์มารวมกับมัน
ทำให้มันกลายเป็นไม้เส้นเดียวกัน เพื่อว่า มันจะได้อยู่ในมือของเรา

เมื่อไม้เส้นที่เจ้าเขียนอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาพวกเขา
เจ้าก็จงพูดกับเขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
ดูเถิด เราจะนำประชากรอิสราเอลมาจากประเทศต่าง ๆ ที่พวกเขาไปอาศัยอยู่
และจะรวบรวมพวกเขามาจากรอบ ๆ นำพวกเขากลับมายังแผ่นดินของพวกเขา
และเราจะทำให้พวกเขากลายเป็นชาติเดียวกันในแผ่นดินนั้น
บนภูเขาแห่งอิสราเอล

191ddd03fa

และพวกเขาจะมีกษัตริย์เพียงองค์เดียว และพวกเขาจะไม่เป็นสองประเทศแยกกันอีกต่อไป
จะไม่เป็นสองอาณาจักร

พวกเขาจะไม่ทำให้ตนเองเป็นมลทินด้วยรูปเคารพและสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งปวง
หรือด้วยการกระทำผิดของพวกเขา
แต่เราจะช่วยเขาให้พ้นจากการหลงผิด … ที่เขาได้ลงมือทำไปนั้น
เราจะชำระพวกเขา
พวกเขาจะเป็นคนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา