เอเสเคียล 38-2 บุกดั่งพายุ

เอเสเคียล38: 7-13

“จงเตรียมตัวให้พร้อม และพร้อมอยู่เสมอ
ทั้งเจ้า และกองทัพที่ล้อมรอบเจ้าอยู่
และจงคอยเป็นยามเฝ้าพวกเขาไว้
หลังจากนั้นหลายวัน เจ้าจะถูกเรียกตัว
ในช่วงปีท้าย ๆ  เจ้าจะต่อสู้ดินแดนที่ฟื้นตัวจากสงคราม
เป็นแผ่นดินที่รวบรวมผู้คนจากภูเขาในอิสราเอล
ซึ่งเคยเป็นที่รกร้างต่อเนื่องกันมานาน
คนที่อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเวลานี้ ก็ถูกนำออกจากประชาชาติต่าง ๆ
เจ้าจะต้องบุกเข้าไป เหมือนกับพายุ

creative commons NASA image acquired September 2, 2011
creative commons NASA image acquired September 2, 2011

เจ้าจะเป็นเหมือนเมฆที่ปกคลุมแผ่นดิน
เจ้าและกองทัพของเจ้า รวมทั้งคนจำนวนมากมายที่มากับเจ้า

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ในวันนั้น เจ้าจะคิดขึ้นมาว่า
และเจ้าจะคิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมา และกล่าวว่า
..ข้าจะขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินหมู่บ้านที่ไม่มีกำแพง
ข้าจะล้มทับคนที่อยู่เงียบ ๆ อย่างปลอดภัย
พวกเขาอยู่กันโดยไม่มีแพง ไม่มีประตูรั้ว
ข้าจะเข้าไปปล้นพวกเขา
จะหันมือเข้าไปต่อสู่กับที่ร้างซึ่งตอนนี้มีคนอาศัย
และต่อสู้คนที่รวบรวมมาจากประเทศต่าง ๆ

 

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
ในวันนั้น  เจ้าจะคิดออก และเจ้าจะวางแผนชั่วร้าย
และกล่าวว่า .. ข้าจะขึ้นไปเพื่อเอาฝูงแกะและสิ่งของ
คนที่อาศัยอยู่กึ่งกลางของโลก
เชบา และเดดาน รวมถึงพ่อค้าแห่งทารชิช และผู้นำทั้งหลายจะกล่าวแก่เจ้าว่า
..ท่านมาเพื่อเอาของปล้นรึ?
ท่านได้รวบรวมกองทัพมาเพื่อขนของปล้นไป
เพื่อนำทั้งเงินและทองไป
นำทั้งฝูงสัตว์ และสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำของปล้นมากมายอย่างนั้นหรือ?