เอเสเคียล 38-4 โกก และ อิสราเอล

เอเสเคียล 38:17-23

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
เจ้าเป็นคนที่เราพูดถึงเมื่อวันก่อน โดยผู้กล่าวคำแห่งอิสราเอลของเรา
เจ้าคือคนที่เรากล่าวถึงมาหลายปีว่า เราจะนำเจ้ามาสู้กับเขาใช่ไหม?

แต่ในวันนั้น
วันที่โกกจะเข้ามาต่อสู้แผ่นดินอิสราเอล
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ความโกรธของเราจะพลุ่งขึ้น
เพราะ เราของประกาศด้วยความหวงแหน
ประกาศด้วยเพลิงพิโรธของเราว่า
ในวันนั้น จะมีแผ่นดินไหวใหญ่ในอิสราเอล
ปลาในท้องทะเล  นกในอากาศ และสัตว์ในทุ่ง
รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานบนดิน และคนที่อยู่บนแผ่นดิน
จะตกใจกลัวตัวสั่นต่อหน้าเรา
และภูเขาทั้งหลายจะถูกโยนลงไป
หน้าผาจะพังลงมา
กำแพงทุกแห่งจะพังลงถึงดิน

pandinwai
เราจะเรียกดาบมาต่อสู้กับโกกบนภูเขาทั้งหลายของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ดาบของทุกคนจะต่อสู้กับพี่น้องของตน
เราจะพิพากษาเขาด้วยโรคระบาดและเลือดอาบ
เราจะส่งฝนอันหนักหน่วง รวมทั้งลูกเห็บไฟ และกำมะถัน
ให้ตกลงมาใส่เขา ใส่กองทัพของเขา และคนเป็นอันมากที่อยู่กับเขา
ดังนั้น เราจะสำแดงความยิ่งใหญ่ และความบริสุทธิ์ของเรา
และทำให้เราเป็นที่รู้จักท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย
และเขาจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า