เอเสเคียล 45-3 เตรียมเครื่องบูชา

เอเสเคียล 45:13-18

“นี่เป็นเครื่องบูชาที่เจ้าจะเตรียมถวาย
จากข้าวสาลีหนึ่งโฮเมอร์ ให้แบ่งออกมาถวายหนึ่งในหกเอฟาห์
จากข้าวบาร์เลย์หนึ่งโฮเมอร์ แบ่งออกมาถวายหนึ่งในหกเอฟาห์
และส่วนน้ำมันตามที่กำหนด
น้ำมันหนึ่งโคระให้ถวายหนึ่งในสิบของบัท (โคระกับโฮเมอร์เหมือนกัน หนึ่งโคระมีสิบบัท)
images
ให้ถวายแกะหนึ่งตัวจากฝูงที่มีสองร้อยตัว
จากที่ ๆ มีน้ำให้เตรียมธัญบูชา เครื่องเผาบูชา ศานติบูชา เพื่อทำการลบบาปของเหล่าคนอิสราเอล
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ ..

ประชาชนทั้งสิ้นจากแผ่นดินจะต้องมอบของถวายนี้
ให้แก่เจ้านายผู้ปกครองอิสราเอล
พวกเจ้านายเหล่านั้น มีหน้าที่จัดเครื่องเผาบูชา
ธัญบูชา และเครื่องดื่มบูชาในงานเทศกาลทั้งหลาย
ในวันข้างขึ้น และวันสะบาโต
รวมไปถึงเทศการที่ได้กำหนดไว้สำหรับวงศ์วานอิสราเอล

เขาจะต้องจัดเครื่องบูชาไถ่บาป  ธัญบูชา เครื่องเผาบูชา และศานติบูชา
เพื่อเป็นการลบบาปให้กับวงศ์วานอิสราเอลทั้งปวง