เอเสเคียล 48-3 เขตของเมืองและเจ้านาย

เอเสเคียล 48:15-22

ส่วนที่เหลือซึ่งกว้าง 5,000 ศอก  ยาว25,000 ศอก
จะเป็นที่สำหรับใช้งานต่าง ๆ ของเมือง
เพื่อพักอาศัย และเพื่อเป็นทุ่งหญ้า

ตรงกลางของเขตนั้น จะเป็นเมือง โดยมีขนาดคือ
ทางเหนือ 4,500 ศอก ทางใต้ 4,500 ศอก
ตะวันออก  4,500 ศอก และทางตะวันตก 4,500 ศอก

ในเมืองจะมีที่โล่งเป็นทุ่ง ทางเหนือ 250 ศอก
ทางใต้  250 ศอก  ทางตะวันออก  250 ศอก และทางตะวันตก  250 ศอก
ด้านยาวที่เหลือซึ่งอยู่ข้าง ๆ กับส่วนที่บริสุทธิ์นั้น
ทางตะวันออกยาว 10,000 ศอก
ทางตะวันตกยาว 10,000 ศอก
ให้อยู่ข้างส่วนที่บริสุทธิ์  และพืชที่ได้จากผืนดินนี้จะเป็นอาหารของคนงานในเมือง
คนงานในเมืองนั้นมาจากทุกเผ่าของอิสราเอล พวกเขาจะพรวนดิน
ส่วนเต็มที่เจ้าจะต้องแบ่งไว้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส
ด้านละ 25,000 ศอก
นี่เป็นส่วนบริสุทธิ์รวมกับพื้นที่ของเมือง

ส่วนที่เหลืออีกสองข้างของส่วนบริสุทธิ์ จะเป็นของเจ้านาย
ยื่นจากส่วนที่บริสุทธิ์ที่ยาว 25,000 ศอก ไปยังเขตแดนตะวันออก
และทางตะวันตก จาก 25,000 ศอกไปยังเขตแดนตะวันตก
ขนานกับส่วนของเผ่า
ให้ส่วนนี้เป็นของเจ้านาย
ดังนั้น ส่วนบริสุทธิ์ พร้อมกับสถานการณ์จะอยู่ตรงกลางพวกเขา
จะเป็นส่วนที่แยกออกจากพวกเลวี และเขตของเมือง
ซึ่งก็อยู่ใจกลางเขตที่เป็นของเจ้านายเช่นกัน
ส่วนของเจ้านายนี้ อยู่ระหว่างเขตของเผ่ายูดาห์ และเผ่าเบนยามิน