โฮเชยา 5-1

โฮเชยา 5:1-7
ได้อธิบายความหมายของพระคำพร้อม ๆ กันไป    เป็นตัวเอียงครับ


จงฟัง เหล่าปุโรหิต
ตั้งใจฟังให้ดี ลูกหลานอิสราเอล
หันหูของเจ้ามาเจ้านายเชื้อพระวงศ์ทั้งหลาย เพราะการพิพากษานี้มีไว้ให้พวกเจ้า

เพราะเจ้าเป็นกับดักอยู่ที่เมืองมิสปาห์ เป็นอวนรออยู่สำหรับเมืองทาโบร์

คนอิสราเอลกลายเป็นเหยื่อของปุโรหิตและเจ้านายทั้งหลาย ที่คอยดักจับเอาผลประโยชน์จากความไม่รู้ไม่เข้าใจของประชาชนเหล่านี้ พวกเจ้านายได้ไปกราบไหว้เทวรูป ทำการเผาบูชาสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ทำให้คนอิสราเอลหลงผิดตามไป กลายเป็นคนไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไปด้วย


และ คนที่กบฏก็เที่ยวไปสังหารผู้คนอย่างน่ากลัว พวกเขาเอาคนไปสังหารเพื่อบูชา…
พวกเขาได้ฆ่าลูกหลานเป็นเครื่องสักการะให้กับปีศาจเหล่านี้ แต่เราจะจัดการตีสอนพวกเขาทั้งหมด
เรารู้จักเอฟราอิม อิสราเอล ไม่ได้อยู่พ้นหูพ้นตาเรา เอฟราอิมเล่นชู้ อิสราเอลก็เป็นมลทิน การกระทำ พฤติกรรมของพวกเขาไม่ช่วยให้เขากลับมาหาพระเจ้าได้

เพราะว่า ในตัวนั้นมีวิญญาณแห่งการเล่นชู้  คือหัวใจที่เฝ้าแต่อยากจะไปกราบไหว้เทวรูปต่าง  ๆ พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า

ความเย่อหยิ่งของอิสราเอลนั้นปรากฏให้เห็นชัดตรงหน้า อิสราเอลและเอฟราอิม คืออาณาจักรทางเหนือ จะสะดุดในความผิดของตนเอง ยูดาห์ก็เช่นกัน อิสราเอลได้มีส่วนทำให้ยูดาห์ทางใต้หลงทาง เพราะเลียนแบบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่อิสราเอลได้คิดประดิษฐ์ขึ้น


พวกเขาจะพยายามที่จะแสวงหาพระเจ้าพร้อมกับฝูงสัตว์ของพวกเขา แต่ก็ไม่พบพระองค์ พระเจ้าทรงเมินจากพวกเขาไป
พวกเขาได้ทรยศต่อองค์พระเจ้า มีลูกหลานจากคนต่างชาติเหล่านั้น

บัดนี้ เทศกาลขึ้นหนึ่งค่ำซึ่งเคยเป็นเทศกาลฉลองความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน จะเป็นผู้ผลาญพวกเขาไปพร้อมกับไร่นา เพราะพวกเขาได้เอาเทศกาลนี้เปลี่ยนไปเป็นพิธีบวงสรวงของชาวคานาอัน