โฮเชยา 6

โฮเชยา 6

กลับมา  ให้เรากลับมาหาองค์พระเจ้า  พระองค์ทรงฉีกเราออก เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงรักษาเรา พระองค์ทรงโบยตีเรา เพื่อว่า พระองค์จะทรงพัน และรักษาบาดแผลให้เรา

ผ่านไปสองวัน พระองค์จะทรงทำให้เรามีชีวิตอีกครั้ง  วันที่สาม พระอค์จะทรงทำให้เราฟื้นขึ้น เพื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

ใช่… ให้เราพากเพียร พยายาม บากบั่นที่จะรู้จักพระเจ้า  เพราะการเสด็จออกมาของพระองค์นั้น แน่นอนเหมือนกับรุ่งอรุณ  และพระองค์จะทรงมาหาเราดั่งฝนที่กระหน่ำลงมา  ดั่งฝนปลายฤดูที่รดผืนโลก

เอฟราอิมเอ๋ย  เราจะทำอย่างไรกับเจ้าดี?
ยูดาห์เอ๋ย   เราจะทำอย่างไรกับเจ้าดี ?

ความรักไร้ใจของเจ้านั้น เป็นเหมือนหมอกบางยามเช้า  เป็นเหมือนน้ำค้างที่ระเหยหายไปแต่เช้าตรู่

ดังนั้นเราจึงแล่เขาเป็นชิ้น ๆ  ด้วยผู้กล่าวคำของเรา เราสังหารพวกเขาด้วยคำจากปากของเรา  คำพิพากษาของเรานั้น เป็นเหมือนแสงที่ส่องพุ่งออกมา

เพราะว่า เราประสงค์ที่จะได้ความรักมั่นคง และความดี ไม่ใช่เครื่องบูชา   เราประสงค์ที่เจ้าจะรู้จัก คุ้นเคยกับเรายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา

แต่พวกเขากลับล่วงละเมิด ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราเหมือนกับอาดัม และพวกเขาตลบตะแลงกับเรา

กิเลอาด เป็นเมืองของคนชั่ว  มีแต่รอยเท้าเลือด  กลุ่มปุโรหิตก็เป็นฆาตกร เข่นฆ่าผู้คนบนถนนตรงไปเมืองเชเคม พวกเขาชั่วร้ายรุนแรง เหมือนอย่างกลุ่มโจรที่ซุ่มอยู่เพื่อปล้น

เราได้เห็นสิ่งที่เลวร้ายในเอฟราอิม  … อิสราเอลเป็นมลทิน

ยูดาห์…. เจ้าก็เช่นกัน  มีทุ่งแห่งการพิพากษารอคอยเจ้าอยู่  เมื่อเรานำคนของเรากลับมาจากการเป็นเชลยอันเนื่องมาจากความผิดของพวกเขาเอง