โฮเชยา 8-2

โฮเชยา 8:9-14

เพราะเขาไปหาอัสซีเรีย  ทำตัวเหมือนลาป่าที่ทำอะไรตามใจตนเองตามลำพัง  เอฟราอิมมีคนรักรับจ้างด้วย…. อิสราเอลเป็นเหมือนลาป่า คือเขามีหัวใจอิสระทำอะไรตามใจเสมอ ไม่ต้องการอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้า

ใช่แล้ว  พวกเขาได้จ้างพันธมิตรจากชนชาติต่าง ๆ ด้วยของกำนัล   แต่เราจะรวบรวมพวกเขา  และอีกไม่นานพวกเขาจะต้องเป็นทุกข์ เพราะถูกคาดคั้นเอาของบรรณาการมากเหลือเกิน

เอฟราอิมได้เพิ่มแท่นบูชาทวีคูณเพื่อทำบาปซ้ำ ๆ  สำหรับพวกเขาแล้ว แท่นบูชามีไว้เพื่อทำบาป  พวกเขาไม่ได้มีแท่นบูชาเพื่อเชื่อฟังพระเจ้า  แต่เพื่อทำให้เห็นว่า พวกเขายังเป็นคนดีอยู่  ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ พวกเขารักบาปมากกว่าการดี

เราจะเขียนกฎบัญญัติขึ้นมาสัก 10,000 แต่พวกเขาจะเห็นว่ามันประหลาด เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาสักนิด  พระบัญญัติของพระเจ้าจึงไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา

ของถวายเป็นพิธีที่เขาถวายเราก็เนื้อและเขาก็กินมันเอง พระเจ้าไม่ได้รับสิ่งของเหล่านั้น   บัดนี้พระองค์จะระลึกถึงความผิดและความบาปของเขา และจะลงโทษพวกเขา  พวกเขาจะหันกลับไปหาอียิปต์  นี่หมายความว่า เขาจะกลับกลายไปเป็นทาสเหมือนคราวที่เป็นทาสที่อียิปต์อีกครั้ง

เพราะอิสราเอลได้ลืมพระผู้สร้าง จึงได้สร้างวิหารสำหรับเทวรูปมากมาย  และยูดาห์ได้สร้างเมืองล้อมกำแพงแข็งแรงเพิ่มเติม

แต่เราจะส่งไฟลงมาที่เมืองเหล่านั้น เผาผลาญทั้งวังและกำแพงทั้งปวง  ดูซิ พวกเขาคิดว่า ความปลอดภัยมาจากกำแพง  แต่จริง ๆ แล้ว เขาจะปลอดภัยได้เมื่อเขาอยู่ฝ่ายพระเจ้า