สรุปย่อกาลาเทีย

พระคริสต์ (พระเมสสิยาห์)

ทรงปลดปล่อยให้เราเป็นไทเพื่อจะได้มีเสรีภาพ

ดังนั้น จงยืนมั่น อย่ายอมกลับเข้าไปเป็นทาสอีกเลย

ถอดความจากกาลาเทีย 5:1

 

 

54-GalatiansTHAI-Bibleproject

 

… เป็นบทสรุปย่อกาลาเทีย

เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจาก
ดร.ทิม แมคกีไปพร้อมกับดูโปสเตอร์ จะเข้าใจความหมายได้อย่างสมบูรณ์

เลือกซับไตเติ้ลภาษาไทยได้   ให้คลิกที่เครื่องหมาย settingด้านล่างขวาของคลิปแล้วเลือกภาษา
บทสรุปที่เป็นโปสเตอร์นี้ ได้รับอนุญาตการแปลจาก ไบเบิลโปรเจกต์

 โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาในคริสตจักร กลุ่มเซลต่าง ๆ  ในชั้นเรียนรวีฯ

หรือการเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวได้โดยไม่ให้ใช้เพื่อการค้า

bubeenet@gmail