9 กุมภาพันธ์ 2016

ชาวเกาะให้เกียรติพวกเราหลายอย่าง

ถอดความจาก กิจการ 28: 10

Daily2016_2_-9act28-8b-10

29 มกราคม 2016 เรือแตก!

พวกทหารคิดฆ่านักโทษเพื่อไม่ให้ใครหนีไปได้  

ถอดความจาก กิจการ 27:42

Daily2016_1_-29act2741-42