สะสมบาปเต็มขนาด

19 มิถุนายน 2020

1THESSA-2-15-16-re

ผู้ซึ่งทั้งประหารพระเยซูคริสต์เจ้า ทั้งผู้เผยพระคำและได้ข่มเหงเรา  พวกเขาทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย และยังเป็นศัตรูกับคนทั้งปวง ยังห้ามไม่ให้เราประกาศกับคนต่างชาติ กลัวว่าเขาเหล่านั้นจะรอด ผลก็คือพวกเขาสะสมบาปจนเต็มขนาด ในที่สุด พระพิโรธก็มาถึงพวกเขา ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 2:15-16

ท่านเปาโลปลอบใจพี่น้องโดยให้พวกเขาได้เห็นว่า ทั้งพระเยซูและผู้เชื่ออื่น ๆ ก็ถูกทำร้ายมาก่อนทั้งนั้น ยิวไม่ต้องการให้คนมาเชื่อพระเจ้า นี่เป็นบาปใหญ่ มาก ไม่เชื่อเองแล้ว ยังขัดขวางความรอดของผู้อื่น จริง ๆ แล้ว พระเจ้าทรงให้ยิวมีหน้าที่เป็นพระพร แก่คนทั่วโลก (ปฐมกาล 12) แต่เขากลับไม่ทำเช่น นั้น การขัดขวางพระกิตติคุณ ไม่เป็นเฉพาะในหมู่ คนยิวเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ คนจำนวนมากถูกข่มเหง เพราะมาเชื่อพระเยซู

ทนทุกข์เหมือนกัน

18 มิถุนายน 2020

1THESSA-2-14-

 

เพราะพี่น้อง ได้มาเป็นผู้เลียนแบบ คริสตจักรของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ซึ่งอยู่ในยูเดีย เนื่องจากว่าท่านได้ทนทุกข์อย่างเดียวกัน คือจากคนชาติเดียวกับท่าน เหมือนกับพวกเขาที่ถูกยิวข่มเหง ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 2:14

พี่น้องชาวเธสะโลนิกา มารับพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วย เขาก็ถูกคนชาติเดียวกันข่มเหง เหมือนกับผู้เชื่อในยูเดียที่ถูกชาวยิวข่มเหง เป็นเรื่องไม่แปลกเลยที่คนเชื่อพระเจ้าจะถูก ข่มเหงไม่ว่าอยู่ในครอบครัวใด หมู่บ้าน หรือ ชาติใด พระเยซูเองเคยตรัสไว้แล้ว แต่พี่น้องเธสะโลนิกาไม่ได้ท้อถอย พวกเขายอม ทนเช่นเดียวกับผู้เชื่อคนก่อน ๆ ทุกวันนี้ ก็ไม่ได้แตกต่างเลย

พระคำ=พระดำรัสจากพระเจ้า

17 มิถุนายน 2020

1THESSA-2-13

เราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะเรื่องนี้ นั่นคือเมื่อท่านรับพระคำพระเจ้า ซึ่งได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับ ในฐานะที่เป็นข่าวสารจากมนุษย์ แต่รับในฐานะตามจริงว่าเป็นพระดำรัสจากพระเจ้า ซึ่งทำราชกิจอย่างได้ผลในผู้เชื่อ ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 2:13

ข้อความตอนนี้ บอกเราชัดเจนว่า เมื่อพี่น้อง เธสะโลนิการับคำของพระเจ้านั้น เขาไม่ได้รับเพราะ เป็นคำอ้างอิง คำคมที่น่าสนใจ หรือเป็นข่าวสาร ที่น่าตื่นเต้น แต่รับ เพราะรู้ในใจว่า สิ่งที่ท่านเปาโล กล่าวเป็นความจริง เป็นคำที่มาจากพระเจ้า และเมื่อพวกเขารับแล้ว พระคำอันทรงพลังก็ เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาจริง ๆ เห็นได้ พิสูจน์ได้ มีคนเป็นพยานได้ นี่เป็นตัวอย่างเมื่อเรารับคำของพระเจ้า เรารับอย่างไร