รับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้

4 มิถุนายน 2020

1THESSA-1-9-

 

เพราะคนเหล่านั้น รายงานเรื่องของเราว่า ท่านต้อนรับเราอย่างไร และท่านได้หันจากรูปเคารพ มาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์อย่างไร ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:9

เมื่อพี่น้องชาวเธสะโลนิกาหันมาหาพระเจ้านั้น เขาก็หันหลังให้กับรูปเคารพทั้งสิ้นไปพร้อมกัน พวกเขาถวายชีวิตให้แก่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นการเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิง การรับเอา พระเจ้าครั้งนี้ของพวกเขา ไม่ปลอม แต่เป็นจริง เพราะเห็นได้ว่า เขาได้หันหลังให้กับชีวิตแบบเดิม ที่ผ่านมาเราพบว่า เมื่อใครคนหนึ่งมีประสบการณ์ กับพระเจ้าจริง ๆ เขาก็ไม่อาจทนมีชีวิตกับรูป เคารพเหล่านั้นได้อีกเลย

เชื่อจริง ..ใคร ๆ ก็รู้

3 มิถุนายน 2020

1THESSA-1-8

เพราะพระคำของพระเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่เฉพาะในแคว้นมาซิโดเนีย กับแคว้นอาคายาเท่านั้น แต่ความเชื่อของท่านเป็นที่รู้กันทุกแห่ง เราจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรอีก ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:8

เมื่อใครคนหนึ่งเชื่อพระเจ้า เมื่อเขารู้ว่า พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่ เขาก็อดไม่ได้ที่จะแบ่งปันสิ่งดีที่สุด ในชีวิตให้กับคนรอบข้าง อดไม่ได้ที่ชีวิตเปลี่ยน แปลงจะเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว บางที เรามารู้จักพระเจ้า แต่นิสัยใจคอไม่เปลี่ยน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราต้องหันกลับมาคิด ดี ๆ ว่า เราพบพระองค์จริงหรือเปล่า เพราะ พระเจ้าทรงรักเรามาก และจะทรงเปลี่ยนชีวิต ของเราให้ดีขึ้น ๆ ทุกวัน หากอีโก้ของเราแรง ไม่ยอมขยับไปให้สูงขึ้น ก็ต้องระวัง

ตัวอย่างผู้ติดตามพระเจ้า

2 มิถุนายน 20201THESSA-1-6-7

และท่านได้เลียนแบบชีวิตของเราและองค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรง แต่ท่านยังต้อนรับพระคำด้วยความยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านได้กลายเป็นตัวอย่างให้กับผู้เชื่อทุกคนในแคว้นมาซิโดเนีย และอาคายา ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:6-7

คนที่รับพระคำของ พระเจ้าโดยไม่ย่อท้อ ไม่ท้อแท้แม้มีความลำบาก ถูกข่มเหง ถูกทำร้าย มักกลายเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็ง อดทน คนเหล่านี้ จะได้รับบำเหน็จของพระเจ้าที่เหนือคนทั่ว ๆ ไป ด้วยซ้ำ ลูกา 6:22, มัทธิว 5:10-12 บอกเรา ชัดเจนในเรื่องนี้ ในหลายประเทศที่ห้ามออกชื่อ พระนามเยซู อย่าได้เอ่ยนามนี้ จะต้องโดนขัง โดนทำโทษ เราพบว่ามีผู้เชื่อจำนวนมากมายที่ต้อง หนีจากบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อจะได้นมัสการ พระเจ้าอย่างอิสระ พระคำตอนนี้จึงเป็นพระคำ สำหรับยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง

อธิษฐานเผื่อต่อไป

28 พฤษภาคม 2020

1THESSA-1-2-re

 

อ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเธสะโลนิกาได้ที่นี่

http://bubee.net/wp-content/uploads/2016/01/11×11-Acts-17.pdf

เราขอบพระคุณพระเจ้า เพราะท่านทุกคนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราอธิษฐาน ก็เอ่ยถึงท่านเสมอ ถอดความจาก 1 เธสะโลนิกา 1:2

ที่เมืองเธสะโลนิกา ท่านเปาโลไปประกาศ หลายคนกลับมาเชื่อ แต่ก็มีเรื่องวุ่นวาย เพราะยิวพยายามจัดการกับท่านเปาโล (อ่านกิจการ 17:1-9) พระเจ้าทรงให้ เกิดผล ท่านเปาโล และเพื่อนร่วมงานของท่าน อธิษฐานเผื่อ ขอบพระคุณเพราะพวกเขา ไม่หยุดหย่อน นี่เป็นต้นแบบการทำงาน รับใช้ รับใช้แล้ว ก็ยังอธิษฐานเผื่อต่อไป เราทำเองไม่ได้หมดทุกอย่าง ต้องขอ กำลังจากพระเจ้าจริง ๆ