ชำนาญความโลภ

22 กุมภาพันธ์ 2021

ดวงตาเต็มด้วยความกระหายทางกาม
ไม่สามารถที่จะหยุดทำบาปชั่ว คอยดัก
จับคนที่ไม่มั่นคง ใจนั้นมีความชำนาญ
ในความโลภ เป็นคนที่ถูกแช่งสาป
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:14

หลอกตัวเองมาตลอด

19 กุมภาพันธ์ 2021

และจะได้รับความทุกข์ยากสนองคืนเพราะ
การอธรรมของตน เพราะพวกเขาคิดว่า
การมั่วสุมสุดเหวี่ยงในเวลากลางวันนั้น
คือความบันเทิงเริงใจ
พวกเขามีมลทิน ด่างพร้อย
หาความสำราญกับการหลอกตัวเอง
ในขณะที่กินเลี้ยงกับท่าน ..
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:13

กล้าแบบโง่

16 กุมภาพันธ์ 2021

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ทำตัวเป็นมลทิน
ไปตามกิเลสตัณหา
และยังเหยียดหยามผู้มีอำนาจปกครอง
พวกเขากล้าบ้าบิ่น ไม่กลัวที่จะพูด
สบประมาทเหล่าผู้ทรงอำนาจ……
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:10

ทรงพิพากษา-ทรงช่วย

12 กุมภาพันธ์ 2021

ดังนั้น พระเจ้าทรงทราบว่า จะช่วย
คนเที่ยงธรรมให้พ้นจากการล่อลวง
อย่างไร และจะทรงกักขังคนอธรรมไว้
เพื่อให้รับโทษในวันพิพากษา
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:9

เหลือแต่ตัว

11 กุมภาพันธ์ 2021

และทรง
ช่วยกู้โลทคนเที่ยงธรรมที่ต้องทุกข์หนัก
เพราะชีวิตโสโครกของคนชั่วช้า
(เพราะในขณะที่เขาใช้ชีวิตเที่ยงธรรมทุกวัน
ท่ามกลางคนพวกนั้น จิตใจของเขาจะทรมานนักจาก
การกระทำไร้คุณธรรมที่ได้เห็นและได้ยิน)
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:7-8

อธรรมในอดีต

9 กุมภาพันธ์ 2021

และพระองค์ก็มิได้ยกเว้นโลกโบราณตอน
ที่ทรงให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรม 
แต่ทรงปกป้องโนอาห์ ผู้เทศนาเรื่อง
ความเที่ยงธรรมรวมทั้งอีกเจ็ดคน
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:5

เก็บเอาไว้ก่อน

8 กุมภาพันธ์ 2021

เพราะหากว่า พระเจ้ามิได้ทรง
ยกเว้นเหล่าทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาป
แต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงนรก
และล่ามโซ่ไว้ในความมืดมิด
เพื่อรอวันพิพากษา
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:4

ที่ภูเขาบริสุทธิ์

1 กุมภาพันธ์ 2020

Painting:  “Transfiguration”
[cropped] by the Danish Lutheran artist Carl Bloch
[Public domain], via Wikimedia Commons

และพวกเราเองได้ยินพระสุรเสียงนี้
จากสวรรค์ เวลาที่เราอยู่กับพระองค์
บนภูเขาบริสุทธิ์
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:18

ย้อนกลับไปวันนั้น

29 มกราคม 2021

Transfiguration of Jesus, 1520 (Oil on Canvas), by Raphael

เพราะเมื่อพระองค์ทรงรับพระเกียรติ
และพระสิริรุ่งโรจน์จากพระเจ้าพระบิดา
ก็มีพระสุรเสียงจากพระสิริรุ่งโรจน์ที่
ยิ่งใหญ่มายังพระองค์ว่า
“นี่คือลูกชายที่รักของเรา
เป็นผู้ที่เราโปรดปรานมาก”
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:17

เห็นด้วยตา

28 มกราคม 2021

ตอนที่เราแจ้งให้ท่านทราบถึงฤทธิ์เดชและ
การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้านั้น
เราไม่ได้พูดตามเรื่องราวที่มนุษย์ปั้นแต่งขึ้น
แต่เราเป็นพยานที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่
ของพระองค์ด้วยตัวเอง
ถอดความจาก 2 เปโตร 1:16