ปัจจัยทำให้เติบโต

22 มีนาคม 2021

แต่จงเติบโตขึ้นในพระคุณ
และความรู้ในพระผู้เป็นเจ้า 
และพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์
ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ทั้ง
วันนี้ และวันแห่งนิรันดร์กาล อาเมน
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:18

อย่าหลงกล

19 มีนาคม 2021

ดังนั้น เพื่อนที่รักของข้า
ในเมื่อท่านรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้า
ก็จงระมัดระวังให้ดี 
เพื่อว่าท่านจะไม่หลงกลไปตาม
ความผิดของคนอธรรม
ทำให้ท่านสูญเสีย
ความหนักแน่นมั่นคงของท่านไป
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:17

คนที่บิดเบือน

18 มีนาคม 2021

ในจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียน 
ก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้
มีบางสิ่งในนั้นที่ยากจะเข้าใจ ซึ่งคนไม่ได้เรียนรู้
กับคนที่ไม่มั่นคงก็นำเอาไปบิดเบือน
เช่นเดียวกับที่เขาบิดเบือนพระคำข้ออื่น ๆ
เป็นเหตุให้พวกเขาพบกับหายนะ
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:16

ความอดทนของพระเจ้า

17 มีนาคม 2021

จงระลึกว่า ความอดทนอดกลั้น
ขององค์พระผู้เป็นเจ้านำมาซึ่งความรอด
ตามที่เปาโลน้องชายที่รัก 
ได้เขียนถึงท่านตามสติปัญญา
ที่พระเจ้าประทานให้เขา
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:15

รอคอยแบบไร้ตำหนิ

16 มีนาคม 2021

ดังนั้น ที่รักของข้า ในเมื่อท่านกำลัง
รอคอยสิ่งนี้ จงพยายามอย่างยิ่งที่จะ
ให้พระองค์ทรงพบท่านไร้จุดด่างพร้อย
ไร้ที่ตำหนิ พร้อมใจสงบสุข
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:14

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

12 มีนาคม 2021

ในเมื่อสรรพสิ่งจะถูกทำลายไปเช่นนี้ 
จึงชัดเจนว่า ท่านควรเป็นคนอย่างไร
คือใช้ชีวิตบริสุทธิ์ในทางของพระเจ้า
รอคอยและเร่งวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งเป็นวันที่ฟ้าสวรรค์จะถูกเผาและสูญสลายไป
และเทหวัตถุในนั้นจะหลอมละลายไปกับความร้อนยิ่ง
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:11-12

วันกับปีที่เท่ากัน

9 มีนาคม 2021

แต่เพื่อนที่รักของข้า 
อย่าลืมความจริงที่ว่า
สำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว
หนึ่งวันก็เหมือนพันปี
และพันปีก็เหมือนหนึ่งวัน
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:8

น้ำที่สร้างและทำลาย

5 มีนาคม 2021

พวกเขาจงใจที่จะลืมว่า นานมาแล้ว
ฟ้าสวรรค์เกิดขึ้น และแผ่นดินเกิดขึ้น
จากน้ำและโผล่ขึ้นมาจากน้ำ
โดยพระดำรัสของพระเจ้า
และแล้วโลกในสมัยนั้นก็ถูกทำลาย
เมื่อน้ำนี้ท่วมแผ่นดินจนมิด
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:5-6

นิสัยคนช่างเยาะ

4 มีนาคม 2021

อย่างแรก ให้ระวังสิ่งนี้คือ ในยุคสุท้าย
จะมีคนช่างเยาะเย้ยเข้ามา 
โดยใช้ชีวิตตามตัณหาชั่วของตน กล่าวว่า
“ไหนล่ะ คำสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมา?
ตั้งแต่ที่บรรพบุรุษของเราตาย
ไป ทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปเหมือนเดิม
มาตั้งแต่เริ่มสร้างโลก”
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:3-4

ต้องจำนะ

3 มีนาคม 2021

เพื่อนที่รัก นี่เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าเขียนถึงท่าน ในจดหมายทั้งสองฉบับ
ข้าต้องการให้เป็นคำกระตุ้นเตือนใจปริสุทธิ์ของท่าน เพื่อว่า
ท่านจะได้จำคำที่ผู้เผยพระคำบริสุทธิ์กล่าวไว้ และพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานผ่านเหล่าอัครทูตของท่าน
ถอดความจาก 2 เปโตร 3:1-2

หนีไปทำไม?

26 กุมภาพันธ์ 2021

ถ้าหลังจากที่เขาได้หนีจากมลทินของโลก
ด้วยการรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์
พวกเขากลับไปเกี่ยวข้องและแพ้มันอีก
สุดท้ายชีวิตเขาจะเลวร้ายยิ่งกว่าเริ่มต้น
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:20

ทำตามต้นแบบ

23 กุมภาพันธ์ 2021

พวกเขาละทิ้งทางที่ถูกต้อง
แล้วก็หลงไปตามทางของบาลาอัม
ลูกชายเบโอร์ที่รักรายได้จากการทำชั่ว
แต่เขาถูกตำหนิเพราะเขาทำผิด
ลาที่พูดไม่ได้กลับพูดออกมาด้วย
เสียงมนุษย์เพื่อห้ามความวิกลจริตของเขา
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:15-16